Korekta tekstu

Korekta
jest naszym konikiem

dlatego pracujemy z pasją
i zaangażowaniem już od 10 lat

Redagowanie

Redagowanie to podstawowa usługa, jaką świadczymy. Jest pierwszym etapem pracy nad stworzoną publikacją.

Usługa ta, potocznie zwana korektą, obejmuje kompleksowe sprawdzenie tekstu pod względem:

 • językowym (ortografia, gramatyka, interpunkcja, fleksja, składnia),
 • leksykalno-stylistycznym,
 • edytorskim.
 • poprawności kompozycji i logiczności wywodu.

Jednorazowa redakcja tekstu pozwala usunąć około 98–99% błędów językowych. Chcemy zagwarantować naszym klientom wysoki poziom usług, dlatego oferujemy – oprócz redakcji – dodatkowe (opcjonalne) czytanie, czyli korektę tekstu (pierwszą oraz drugą). Polecamy ją szczególnie wtedy, gdy publikacja ma być zaprezentowana szerszemu gronu odbiorców lub gdy redagowany tekst zawierał dużo błędów.

Cena

Koszt redagowania tekstu zależy od jakości językowo-edytorskiej poprawianego tekstu oraz od terminu realizacji zlecenia.

Cena zawiera się w przedziale 90-220 zł brutto za arkusz wydawniczy (40 000 znaków ze spacjami), natomiast dla tekstów o objętości mniejszej niż jeden arkusz koszt redakcji rozpoczyna się od 6 zł brutto.

Terminy

Aby zagwarantować najwyższą jakość wykonanej redakcji, staramy się poprawiać nie więcej niż jeden arkusz wydawniczy dziennie. Dobrze wiemy, co oznacza termin „na wczoraj”. Staramy się maksymalnie dostosować się do oczekiwań klienta, jednak wiąże się to z ryzykiem przeoczenia pewnych błędów. Dlatego też, aby zapewnić Państwu kompetentną obsługę, zalecamy akceptację terminów zaproponowanych przez nas podczas wyceny usługi.

Korekta

Korekta tekstu – usługa opcjonalna, wykonywana na życzenie klienta po uprzednim zredagowaniu tekstu. Jest to powtórne sprawdzenie tekstu pod względem zgodności z zasadami polskiej ortografii, gramatyki oraz interpunkcji przez inną osobę niż ta, która redagowała tekst.

Dodatkowe czytanie zapewnia tekstom niemal całkowitą bezbłędność.

Aby sprawdzić poprawność zmian wprowadzonych przez składacza po pierwszej korekcie, możliwe jest też wykonanie drugiej korekty (trzecie czytanie). Gwarantuje to publikacji wysoki poziom edytorski spotykany w prestiżowych wydawnictwach.

 • Redakcja i korekta tekstów finansowych, prawnych, ekonomicznych,
 • Redakcja i korekta książek, wydawnictw prasowych, artykułów,
 • Redakcja i korekta publikacji naukowych, prac dyplomowych,
 • Redakcja i korekta tekstów na strony internetowe,
 • Redakcja i korekta materiałów reklamowych,
 • Redakcja i korekta raportów, opracowań.

Cena

Koszt korekty tekstu (drugiego czytania) to 50% ceny redakcji, pod warunkiem że również redakcja była wykonywana przez redaktorów serwisu e-korekta.pl. Koszt drugiej korekty (trzeciego czytania) to 40% ceny redakcji tekstu.

Terminy

Ponieważ w tekstach oddawanych do korekty została już wyeliminowana zdecydowana większość błędów (podczas ich redagowania), dlatego standardowo korektor poprawia około dwóch arkuszy dziennie.

Cennik

Nie stosujemy zawsze takich samych, niezmiennych stawek. Ostateczną cenę zawsze ustalamy z klientem indywidualnie po zapoznaniu się z tekstami oraz po określeniu zakresu wykonywanych prac i terminu oddania gotowych materiałów.

 • Redagowanie tekstu:
  • od 6 zł brutto za korektę jednej strony normatywnej 6 zł brutto za jedną stronę normatywną (dla tekstów o objętości mniejszej niż 1 arkusz)
  • od 90 zł brutto za korektę jednego arkusza wydawniczego 90 zł brutto za jeden arkusz wydawniczy (dla tekstów o objętości większej niż 1 arkusz)
 • Pierwsza korekta tekstu – 50% ceny redakcji
 • Druga korekta tekstu – 40% ceny redakcji
 • Przyjęta strona normatywna to 1800 znaków ze spacjami.
 • Arkusz wydawniczy to 40 000 znaków ze spacjami.
 • Dokonujemy szacunkowej bezpłatnej wyceny zlecenia i określamy termin jego realizacji.
 • Dla studentów przewidziane są specjalne zniżki.
 • Wystawiamy faktury.
 • Na życzenie podpisujemy umowę oraz klauzulę poufności.
 • Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego.

Klienci

 • korekta tekstów finansowych dla Allianz
 • korekta sprawozdań dla BZ WBK
 • korekta materiałów reklamowych dla BNP
 • szkolenia oraz korekta tekstów urzędowych dla Warty
 • korekta materiałów dla Miasta Stołecznego Warszawy
 • korekta sprawozdań rocznych dla Volvo
 • korekta raportów dla KPMG
 • korekta prospektów dla Raiffeisen
 • korekta tekstów marketingowych dla Banku Ochrony Środowiska
 • korekta artykułów prasowych dla ING Życie
 • redagowanie tekstów dla Subaru
 • redagowanie newsletterów dla Decathlon
 • korekta tekstów na stronę www dla Qatar Arlines
 • korekta gazetki dla Lot Arlines
 • korekta tekstów marketingowych dla Orlenu
 • korekta raportów dla Konfederacji Lewiatan
 • korekta tekstu dla Pracodawców Rzeczypolpolitej Polskiej
 • korekta kwartalnika dla SolarisBus